Blog Entries
Thực trạng t́nh h́nh cầm xe máy không giấy tờ tại Tp HCM
Category: Member Blogs
Tags: cam giay to xe cam cavet xe dich vu cam do

Thực trạng t́nh h́nh cầm xe máy không giấy tờ thành phố Hồ Chí Minh

Việc cầm xe máy không giấy tờ là một việc phạm pháp và không tốt. Thế nhưng v́ lợi nhuận một số dịch vụ cầm đồ vẫn nhận những chiếc xe không rơ ràng nguồn gốc đó.

  1. Xe ǵ cũng cầm

Xe không đủ giấy tờ

Hiện nay, tại rất nhiều cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận mọi loại xe được mang đến. Cho dù đầy đủ giấy tờ hay không, giấy tờ có chính xác hay không.

Rất nhiều chủ tiệm vẫn “mắt nhắm mắt mở” để nhận cầm đồ tất cả các xe máy. Bởi khi đó, họ có lư do để trả cho người cầm xe ít hơn so với b́nh thường và lăi họ nhận được cũng nhiều hơn.

Cam cavet xe

Điển h́nh cho đó sẽ là các câu nói dạng: “Xe không chính chủ muốn cắm bao nhiêu?” hay “Xe này 2 giấy tờ không khớp nên chỉ cầm được khoảng ... ” và nhiều kiểu nói khác nhưng vẫn nhận cầm không quan tâm nguồn gốc của xe.

“Hàng” trộm cắp

Các chủ tiệm cũng biết cách để câu dẫn và “dắt mũi” những kẻ trộm cắp. Nếu đưa ra giá cảm thấy không hợp lư hay kẻ cầm xe c̣n phân vân th́ các chủ tiệm sẽ thêm vài câu và nâng giá để giữ khách.

Hay một số chủ tiệm cũng không khách sáo mà nhận luôn xe không đ̣i hỏi bất cứ giấy tờ ǵ cả. “Nếu không có giấy tờ cầm luôn cũng được nhưng chỉ được vài triệu,...”

  1. Lăi suất cao

Lăi suất cho vay tại các ngân hàng hiện nay là khoảng 8-13%/năm, nhưng lăi suất tại các tiệm cầm đồ cao gấp 5-7 lần đó. Như vậy, lăi suất tại các tiệm cầm đồ là quá cao, chưa nói giá trị mà người cầm nhận được lại không nhiều.

Lai suat cam cavet xe xe may cao
Ảnh minh họa: Cavet xe máy tại Tp HCM

Các điều kiện vay như lăi suất, định giá tài sản đều do chủ tiệm tự ư quyết định. Không có bất cứ điều khoản nào định hết, cho nên người vay sẽ là người gặp nhiều rủi ro hơn.

Và người cầm sẽ được các chủ tiệm thông báo rằng: “Nếu có giấy tờ th́ lăi là 5%, nếu không giấy tờ th́ là 8%, c̣n có giấy tờ mua bán th́ là 6%”. Lăi suất không tuân thủ theo bất cứ khuôn khổ hay nguyên tắc nào.

Với thực trạng đó th́ t́nh h́nh cầm xe không giấy tờ tại thành phố Hồ Chí Minh khá “bát nháo”. Như vậy cần được chính quyền quan tâm và điều chỉnh các tiệm cầm đồ theo khuôn khổ và quy định hợp lư. Có thể th́ các tiệm cầm đồ mới có thể hoạt động kinh doanh không phạm pháp đặc biệt là nơi tiêu thụ hàng trộm cắp.

T. Giang

RSS
Blog Categories
Search

Recent Comments
"HANOI, Vietnam, Sept. 29 (UPI) -- Philippine President..."
In: Cầm giấy chứng minh nhân dân được bao nhiêu tiền
by:

Site Poll
Website Fund

This website is powered by Spruz